Historie

Op 8 mei 1948 is de vereniging opgericht als Leeuwarder PTT-Harmonie. Een stukje uit het jubileumboek 1948-1988:

 

'Al enige jaren werd er gepraat over een Leeuwarder PTT-Harmonie. Misschien al voor de oorlog, nadat in 1936 een personeelsvereniging was opgericht en er tamelijk nauwe contacten met Groningen ontstonden. PTT Groningen had al een muziekvereniging en dat ziende en horende, ontsproot in Leeuwarden wellicht ook het idee. Temeer omdat er onder de Leeuwarder PTT-ers nogal wat muzikanten waren die bij diverse plaatselijke muziekverenigingen waren aangesloten. Er waren blazers – heel goeie zelfs – op zowel hout als koper. Er waren ook PTT-ers die al eerder tot tamboer waren opgeleid.

In één van de strenge winters in de oorlogsjaren organiseerde de personeelsvereniging een hardrijwedstrijd op de schaats en dit evenement werd opgeluisterd door een spontaan gevormd muziekgroepje van PTT-ers. Dat beviel geweldig en sterker nog, het werd de roep om een muziekkorps.

Het was in café Adelaar aan de Lange Marktstraat te Leeuwarden. Daar en op die datum (8 mei 1948) vond “na enige weken van zware inspanning en moeizaam arbeiden” iets plaats, waarnaar wij allen reikhalzend hebben uitgezien, nl. de oprichting van een Post-Harmonie”.

Aldus de woorden van de secretaris van het voorlopig bestuur in een convocatie aan het PTT-personeel te Leeuwarden.

Hij besloot zijn uitnodiging met: “allen, die belang hebben en liefde voor de muziek, komt in grote getale. Laat ons samen bouwen aan de Leeuwarder Post-Harmonie. Kom wha’t kin en wol en doar. De Post dy ropt, nou kearels foar”.

 

In de eerste jaren was het orkest ook inderdaad alleen voor mannen. Het heeft nog lang geduurd voor er vrouwen werden toegelaten in het orkest. Ook was er een verplichte verdeling. Minimaal 50% moest werkzaam zijn bij de PTT. Soms was het ook andersom. Mensen werden lid van de PTT-Harmonie en kwamen daardoor ook in dienst van de PTT.'

Een van de eerste staatsiefoto's. Jaren 50

Staatsiefoto, Da Capo bestaat 50 jaar.

De Schutterij met twee marketentsters.